Zespół Nr 5 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Krupem

Zespół Nr 5 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Krupem

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013