Tereny Inwestycyjne B. 38

Tereny Inwestycyjne B. 38

Położenie

Tereny Inwestycyjne B. 38
Krasnystaw
Krasnostawski
Lubelskie

Powierzchnia

13,5 ha
Prostokątny
Nie

Informacje

200000
Gmina Krasnystaw
Jest
Na potrzeby przemysłu, składów budownictwa, działalności produkcyjnej. Z przeznaczeniem na bazy, magazyny, hurtownie, usługi.

Charakterystyka

4,5 ha
0
Użytkowany rolniczo
NIE
TAK
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE

Połączenia transportowe

Teren przylega do drogi powiatowej
Odległość od drogi wojewódzkiej nr 812 - 200 metrów
Brak
W odległości ok 3 km
Bocznica Elewar Sp. z o.o. - w odległości ok 1 km
Lublin Airport w odległości ok 50km
Lublin

Infrastruktura

TAK
Istnieje przebudowana sieć średniego napięcia
TAK
Dostępna bezpośredni na terenie
TAK
Dostępność do sieci wodociągowej gminnej
NIE
NIE

Uwagi

Teren inwestycyjny B. 38

Jest to teren przygotowany dla potrzeb przemysłu, składów budownictwa, działalności produkcyjnej. Z przeznaczeniem na bazy, hurtownie, magazyny i usługi.
Istniejący gazociąg wysokiego ciśnienia - do zachowania.
Realizacje z zachowaniem warunków technicznych i ustawy "Prawo ochrony środowiska".
Zakaz wydobywania kopalin.
Obowiązuje par. 6 i 8 ustaleń ogólnych.
Jak Kowalski
Jan Nowak 509 9990 989

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013