Инвестиционные площадки B. 37

Инвестиционные площадки B. 37

Położenie

Инвестиционные площадки B. 37
Krasnystaw
Krasnostawski
Lubelskie

Powierzchnia

54 ha
Prostokątny (nieregularny)
Brak

Informacje

250000
Gmina Krasnystaw
Jest
przemysł, składy budownictwa, działalność produkcyjna. Z przeznaczeniem na bazy, magazyny, hurtownie oraz usługi.

Charakterystyka

54
42
Brak
NIE
45
TAK
NIE
NIE
TAK
TAK
NIE

Połączenia transportowe

Projektowana jest droga dojazdowa o szer. 6 m
Droga wojewódzka nr 812 w odległości ok 1km
Brak
Teren przyległy do linii kolejowej Rejowiec - Rawa Ruska
Teren przylega do bocznocy kolejowej Elewar Sp. z o.o.
Lublin Airport w odległości ok 50km
Lublin

Infrastruktura

TAK
Istnieje przebudowana sieć elektryczna średniego napięcia
62
63
TAK
500 m
65
66
67
TAK
Dostęp do gminnej sieci wodociągowej
610
NIE
Brak
Brak
NIE
Brak
Brak

Uwagi

Tereny Inwestycyjne B. 37

Są to tereny przeznaczone na potrzeby przemysłu, składów budownictwa, działalności produkcyjnej. Z przeznaczeniem na bazy, magazyny, hurtownie oraz usługi.
Realizacje z zachowaniem warunków technicznych i ustawy - Prawo ochrony środowiska.
Obowiązuje zakaz wydobywania kopalin.
Obowiązuje par. 6 i 8 ustaleń ogólnych.
Jan Kowalski
Jak Nowak 508 000 000

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013