Gminne Centrum Kultury w Siennicy Nadolnej

Gminne Centrum Kultury w Siennicy Nadolnej (Osiedle Cukrowni)

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013