Tereny inwestycyjne

Na mapie terenów inwestycyjnych zlokalizowane są wszelkie tereny dostępne w ofercie inwestycyjnej Gminy Krasnystaw. Każdy teren został dokładnie opisany.

Proszę wybrać pinezkę na poniższej mapie aby obejrzeć szczegóły dotyczące konkretnych terenów inwestycyjnych:


Tereny Inwestycyjne F. 16
Tereny Inwestycyjne B. 38
Tereny Inwestycyjne B. 37

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013