Gospodarstwo Ogrodnicze Waldemar Serafin – Czarnoziem

Gospodarstwo Ogrodnicze  Waldemar Serafin – Czarnoziem

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013