Kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej

Kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej

Kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej

Krupe

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013