Wiejski Dom Kultury i Turystyki – Widniówka

Wiejski Dom Kultury i Turystyki –  Widniówka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013