Wiejski Dom Kultury – Niemienice

Wiejski Dom Kultury –  Niemienice

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013