Wiejski Dom Kultury – Zakręcie

Wiejski Dom Kultury –  Zakręcie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013