Zespół Nr 3 Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krasnymstawie

Zespół Nr 3 Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krasnymstawie

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013