Zespół Nr 4 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Małochwieju Dużym

Zespół Nr 4 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Małochwieju Dużym

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013